Archive for the ‘bankowo’ Category

Zatrudnienie prezesa w firmie

Problematycznym w spółce z o.o. jest zatrudnienie prezesa zarządu spółki w oparciu o umowę o pracę. W świetle prawa organem inicjującym zatrudnienie prezesa jest zgromadzenie wspólników, choć ono samo nie jest własne do reprezentowania spółki przy zawarciu umowy o pracę.

Spółkę może wówczas reprezentować tylko pełnomocnik, który został powołany uchwałą zgromadzenia wspólników, której treści kodeks spółek handlowych nie reguluje. Jasnym jest, że powinna ona zawierać dane osobowe pełnomocnika, ważne elementy umowy o pracę, a zatem rodzaj umowy, czas obowiązywania, wynagrodzenia, zakres obowiązków itp. Można też dołączyć szkic umowy o pracę, która ma być zawarta. Pełnomocnikiem, który reprezentuje spółkę przy zawieraniu umowy z członkiem zarządu nie może być inny członek zarządu. Przyjmuje się, że może nim zostać wspólnik, który nie jest członkiem zarządu

Natomiast jeśli spółka ma powołaną radę nadzorczą, wtedy ona reprezentuje spółkę w umowach z członkami zarządu, upoważniając do tego jednego z członków. By uniknąć nieważności dokonanych czynności ważnym jest by uchwała rady określała jasno warunki przyszłej umowy.

Umowa spółki z o.o.

Oprócz wskazanych w art, 157 kodeksu spółek handlowych spółka może wprowadzić do umowy własne postanowienia, które pomogą realizować jej działalność gospodarczą czy też określić wewnętrzne stosunki, zależności.

Oczywiście wiele rozwiązań na przykład dotyczących stosunków zarząd – rada nadzorcza można znaleźć w samych ustawach. Załóżmy, że wspólnicy chcą dodatkowego nadzoru wówczas na mocy art 213 par 1 kodeksu spółek handlowych można powołać komisję rewizyjną i/lub radę nadzorczą. Według paragrafu 2 tego samego artykułu komisja rewizyjna jest obowiązkowa dla spółek, w których jest więcej niż 25, a kapitał zakładowy przekracza 500 tys pln.

Inne postanowienia mogą zmieniać relacje zarządu i rady nadzorczej. W umowie spółki można na przykład ująć, że zarząd ma obowiązek uzyskać zgodę rady nadzorczej zanim dokona oznaczonych w umowie czynności. Jeżeli w umownie nie stwierdza się postanowień określających zasady jej reprezentowania wówczas do składania oświadczeń w imieniu spółki konieczne jest współdziałanie członka zarządu z prokurentem lub dwóch członków zarządu.

Zawieszenie działalności

Zima przysparza przedsiębiorcom wielu problemów – spadek liczby zamówień, niemożność realizacji z powodu złej pogody. Czasem jedynym wyjściem jest zawieszenie działalności. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może dokonać tego na czas od jednego do 24 miesięcy. Wiąże się to jednak z wieloma formalnościami. Należy zatem złożyć wniosek do sądu rejestrowego, ZUS, urzędu skarbowego. Czas zawieszenia spółka wybiera sama i liczy się od daty wskazanej na wniosku, kończy się natomiast w momencie złożenia wniosku o wznowienie działalności.

Inaczej jest jeśli chodzi o zobowiązania publicznoprawne, wówczas koniec okresu zawieszenia przypada na dzień poprzedzający wznowienie. Spółka ma prawo spłacać zobowiązania, przyjmować należności (tylko zaległe!) oraz uczestniczyć w postępowaniu podatkowym czy sądowym dotyczącym spraw sprzed zawieszenia. Może również osiągać przychody, zbywać środki trwałe, zabezpieczać źródła przychodów, ale również być kontrolowana przez różne podmioty. Spółka nie musi natomiast płacić w tym czasie zaliczek na podatek dochodowy i VAT. Nie jest również zobowiązana do składania deklaracji miesięcznych.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Art. 161 § 1 kodeksu spółek handlowych mówi, że w momencie zawarcia umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje spółka z o.o. w organizacji. Jest to szczególnego rodzaju okres przejściowy, który służyć ma przygotowaniu podstawy ekonomicznej i funkcjonalnej pod działanie przyszłej spółki. W tym czasie powinny zostać wykonane takie czynności jak zgromadzenie kapitału założycielskiego oraz wybór organów spółki.

Kto zatem ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki w takiej formie? Otóż art. 13 § 1 kodeksu spółek handlowych głosi, że ze zobowiązania odpowiada solidarnie spółka oraz osoby działające w jej imieniu. Działać w jej imieniu mogą natomiast zarząd lub pełnomocnik powołany jednogłośną uchwałą wspólników.

Trzeba też pamiętać, że odpowiedzialność ponosi także wspólnik, z tym, że jest ona ograniczona do wysokości wniesionego na poczet udziałów wkładu. W momencie wpisu do rejestru spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji przyjmuje docelową formę sp. z o.o., więc tym samym zyskuje osobowość prawną i jej odpowiedzialność jest wówczas pełna.

Nabycie udziałów

Jeśli nabywamy udziały w półce z ograniczoną odpowiedzialnością w naszym interesie leży by dopilnować zawiadomienia owej spółki o uzyskaniu statusu udziałowca oraz uwidocznienia tego w księdze udziałów. Oczywiście brak taki nie wpływa na ważność nabycia, ale może skomplikować egzekwowanie praw wynikających z uczestnictwa w spółce, ponieważ przejście praw z udziału jest bezskuteczne wobec spółki.

Zawiadomienia, do którego należy dołączyć dowód przejścia praw z udziałów dokonuje zbywca i/lub nabywca udziałów. Prawo nie mówi jasno w jaki sposób ma być to przeprowadzone; dopuszcza się zatem powiadomienie listem, faksem lub przez email. W zawiadomieniu należy wskazać ilość przeniesionych udziałów. Ważna jest jednak pisemna forma powiadomienia. Dopiero wówczas jest skuteczne wobec spółki. Jeśli to nie nastąpi na przykład wypłata dywidendy zostanie przeniesiona na dotychczasowego udziałowca, który widnieje w księdze udziałów, nawet jeśli w spółce było wiadome zbycie przez niego udziałów.

Zarząd po otrzymaniu takiego zawiadomienia dokona wpisu nowego udziałowca do księgi udziałów, oraz powiadomi o tym sąd rejestrowy poprzez złożenie podpisanej przez wszystkich członków zarządu nowej listy wspólników.

Kategorie
Zadowolenie z pracy – ankieta

Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze
 • Huberix o Warunki zarobkowe w Internecie
  Słyszałem, że dzięki internetowi wiele osób zarabia niezłe pieniądze. Sam bardzo by...
 • Foxy Kox o Kupowanie przez Internet
  Ja już teraz większość rzeczy, oczywiście oprócz żywności kupuję w internecie. Ce...
 • Dawid Jaroni o Sklep w sieci internetowej
  Fajnie, że coraz więcej sklepów przenosi się do internetu, bo można bez wychodzenia z...
 • BARNEY9559 o Klęski żywiołowe
  U mnie na wsi była ostatnio powódź i zalało kilka domów, w tym mój. Na szczęście p...
 • Roksana Bryk o Bezpieczni na wakacjach
  Ja zawsze jak jeżdżę w zimie na narty czy deskę to kupuję sobie dodatkowe ubezpieczen...
poznaj ekonomie sprzedaz waznych produktow sprzedaz nowoczesnych uslug bezpieczni na wakacjach kleski zywiolowe zabezpieczenie sie na wypadki w przyszlosci m 2 wpisy bankowo reklama a sklepy internetowe sklep w sieci internetowej e dzialalnosc sprzedaz wysylkowa sprawne dzialanie w internecie m 3 wpisy bankowo m 2 prowadzenie internetowej dzialalnosci gospodarczej internet kupowanie przez internet super internet dzialanie w internecie m 4 wpisy bankowo m 3 nosnik internetowy sklepy w internecie i w naszych domach dobry sklep w internecie warunki zarobkowe w internecie mobilizacja w kierunku zarobku m 5 wpisy bankowo m 4 postepowanie w internecie codzienne zakupy nie przez internet sklepy internetowe pomagajmy sobie w internecie madre wydawanie pieniedzy m 6 wpisy bankowo m 5 biznes zycia trudnosci w biznesie uczciwosc w dzisiejszym biznesie sztuka pomnazanie kapitalu otwieranie wlasnego biznesu m 7 wpisy bankowo m 6 wlasna firma wlasny biznes nieuczciwi doradcy finansowi rodzaje modeli spolek z o o nowi klienci maja lepiej dowod osobisty zamiast rmua m 8 wpisy bankowo m 7 ochrona kredytow hipotecznych odszkodowania po krewnych wolne od podatku podatek od forex polisy w ramach kredytow mieszkaniowych polskie firmy na rynkach walutowych m 9 wpisy bankowo m 8 porownywarki ubezpieczeniowe dla firm rodzaje pozyczek dla przedsiebiorcow rejestrowanie spolki z o o przez internet zasady rozliczania firm z zus ryzyko gry na forex m 10 wpisy bankowo m 9 wierzyciele spolki z o o odpowiedzialnosc za spolke z o o zalozenie spolki z o o niewaznosc uchwaly sprawozdanie finansowe firmy m 11 wpisy bankowo m 10 zatrudnienie prezesa w firmie umowa spolki z o o zawieszenie dzialalnosci spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w organizacji nabycie udzialow m 12 wpisy bankowo m 11 kto podpisuje umowy z czlonkami zarzadu zmniejszenie kapitalu zakladowego marketing odwolanie czekajac na dotacje m 13 wpisy bankowo m 12 ile dotacji nie dla dotacji kosciol a dotacje portfolio curriculum vitae m 14 wpisy bankowo m 13 profesjonalna definicja rekrutacja do pracy wyplata po co wykonujemy kto stosuje m 15 wpisy bankowo m 14 na czym polega wykonywanie zadan praca nieruchomosci mieszkaniowe nieruchomosci budynkowe m 16 wpisy bankowo m 15 nieruchomosci gruntowe skladnik odsetkowy skladnik kapitalowy weksel leasingobiorcy podatek leasingu m 17 wpisy bankowo m 16 podmiot przerabiajacy samochod samochod ciezarowy reklamy popularnosc leasingu zerwanie umowy m 18 wpisy bankowo m 17 ile splacimy wartosc dobra leasingowego splaty co zawiera kredyt przekazanie dobra leasingowego m 19 wpisy bankowo m 18 finalizacja umowy rozpatrywanie wnioskowanie etapy przydzielania leasingu pieniadze m 20 wpisy bankowo m 19 obciazenie budzetu pomoc w splacie finansowanie leasingu doposazenie stanowiska internetowy biznes wpisy bankowo m 20