Wierzyciele spółki z o.o.

Wierzyciel ma prawo zażądać swoich środków od członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy na mocy art 299 kodeksu spółek handlowych oraz ustawie Prawa upadłościowe i naprawcze podlegają tzw. odpowiedzialności za cudzy dług.

Wierzyciel taki może zdecydować na jakiej podstawie ma oprzeć swoje powództwo wobec członkom zarządu, choć wybór kodeksu spółek może być się wygodniejsze, gdyż nie musi on wykazywać winy ani szkody. Dzieje się tak dlatego, że wniesienie materiału dowodowego leży po stronie członka zarządu.

Wierzyciel może powoływać się na art 299 jeśli zaszły dwa zdarzenia. Po pierwsze musi zostać stwierdzone zobowiązanie spółki, a po drugie egzekucja z majątku spółki musi być uznana za bezskuteczną.

Wiadomo, że członkowie zarządu odpowiadają solidarnie, więc wierzyciel ma prawo zażądać zaspokojenia roszczeń przez któregokolwiek z członków w całości. Oczywiście członkowi takiemu przysługuje później prawo do tak zwanych roszczeń regresowych czyli żądania zwrotu od pozostałych członków zarządu poniesionych na rzecz wierzyciela kosztów. Odpowiedzialność ponoszą te osoby, którzy były członkami zarządu w momencie egzekucja została uznana za nieskuteczną.

Odpowiedzialność za spółkę z o.o.

Art. 299 kodeksu spółek handlowych głosi, że członkowie zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadają za zobowiązania spółki w przypadku jej niewypłacalności. Jest to tak zwana odpowiedzialność subsydiarna, ale nie jest ona bezwzględna na podstawie art 299 § 2. Po pierwsze gdy wykaże on, że w odpowiednim czasie złożony został wniosek o ogłoszenie upadłości spółki lub zostało wszczęte wobec spółki postępowanie układowe. Drugą okolicznością jest udowodnienie, że jeśli nawet nie złożono takiego wniosku to nie stało się to z jego winy. Ostatnim wyjściem jest wykazanie, że mimo nie złożenia wniosku w odpowiednim czasie, to wierzyciel nie poniósł szkody z tego powodu.

Prawo jednak jasno nie odpowiada co dokładnie kryje się pod stwierdzeniem „odpowiedni czas”. Można jedynie posiłkować się orzecznictwem, z którego wynika, że jest to moment, w którym wniesienie wniosku o ogłoszenie upadłości doprowadzi do zaspokojenia wierzycieli. Warto odwołać się do ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, które pomogą określić kiedy dany podmiot uznaje się za niewypłacalny i może uniknąć odpowiedzialności. Może to zrobić w przypadku nastąpienia jednej z okoliczności.

Założenie spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna ze spółek kapitałowych utworzona jedną lub więcej osób, w każdym celu zgodnym z prawem. Do podstawowych zalet założenia spółki z o.o. należy możliwość stosunkowo łatwego pozyskania kapitału poprzez włączenie nowego wspólnika. Po stronie wad należy zapisać wysoki koszt rejestracji spółki oraz konieczność prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Kapitał zakładowy powinien wynosić minimum 5 tys zł i dzielić się na udziały o równej lub nie wartości nominalnej. Firmę spółki można nazwać dowolnie, przy czym powinna być ona rozszerzona o skrót „sp. z o.o.” albo „spółka z o.o.” Umowa spółki musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada spółka całym swoim majątkiem, przy czym wspólnicy nie odpowiadają w ogóle, a mogą odpowiadać członkowie zarządu, ale tylko wówczas, gdy egzekucja wobec spółki okaże się nieskuteczna. Członkowie zarządu, który stanowić mogą osoby z grona wspólników prowadzą sprawy spółki i są jej reprezentantami. Członkowie zarządu są powoływani w drodze uchwały wszystkich wspólników. Prawo dopuszcza by zarząd był jednoosobowy.

Nieważność uchwały

W świetle prawa można wytoczyć przeciwko spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały. Takie prawo na mocy art 252 kodeksu spółek handlowych przysługuje zarządowi spółki, radzie nadzorczej, komisji rewizyjnej, wspólnikowi, który głosował przeciwko uchwale i wniósł o zaprotokołowanie sprzeciwu lub wspólnikowi, który został niedopuszczony do głosowania.

Oczywiście jeśli uchwała jest sprzeczna z treścią ustawy, o na mocy art. 58 kodeksu cywilnego jest ona nieważna i staje się bezskuteczna w momencie powództwa. Do takich przypadków należy między innymi podjęcie uchwały o zgromadzeniu wspólników poza granicami kraju, o pozbawieniu wspólnika prawa głosu, wyborze jednoosobowej rady nadzorczej.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu wydał wyrok, w którym stwierdza, że jeśli chodzi o uchwały bezwzględnie nieważne uzależnianie ich ważności od zaistnienia dodatkowej przesłanki, która nie wynika z przepisów kodeksu .spółek handlowych, ani z przepisów kodeksu cywilnego czyli wpływu uchybień formalnych na treść uchwały – nie powinny one mieć miejsca.

Sprawozdanie finansowe firmy

Corocznym obowiązkiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest złożenie we właściwym sądzie rejestrowym pełnego sprawozdania finansowego za miniony rok obrotowy.

Najważniejszą zatem kwestią omawianą w ramach obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników jest zatwierdzenie owego sprawozdania a także udzielenie absolutorium członkom organów spółki.

Art. 24 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie takie zawiera bilans, rachunek zysków i strat oraz przepływy pieniężne. Powinno także obejmować zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacje dodatkowe.

Należy pamiętać, że zgromadzenie zwyczajne, które zatwierdza sprawozdanie powinno się odbyć przed upływem 6-ciu miesięcy od zakończenia roku, który ma obejmować. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie w odpowiednim sądzie rejestrowym, które powinno się odbyć nie później niż 7 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania.

Jeśli to nie nastąpi są na mocy art 24 ust. 1 ustawy o KRS, sąd z urzędu wyznacza dodatkowy termin siedmiu dni, którego nie można przekroczyć pod karą grzywny. W ostateczności sąd jest w mocy rozwiązać i zlikwidować niesubordynowaną spółkę.

Kategorie
Zadowolenie z pracy – ankieta

Czy jesteś zadowolony ze swojej pracy?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...
Najnowsze komentarze
 • Huberix o Warunki zarobkowe w Internecie
  Słyszałem, że dzięki internetowi wiele osób zarabia niezłe pieniądze. Sam bardzo by...
 • Foxy Kox o Kupowanie przez Internet
  Ja już teraz większość rzeczy, oczywiście oprócz żywności kupuję w internecie. Ce...
 • Dawid Jaroni o Sklep w sieci internetowej
  Fajnie, że coraz więcej sklepów przenosi się do internetu, bo można bez wychodzenia z...
 • BARNEY9559 o Klęski żywiołowe
  U mnie na wsi była ostatnio powódź i zalało kilka domów, w tym mój. Na szczęście p...
 • Roksana Bryk o Bezpieczni na wakacjach
  Ja zawsze jak jeżdżę w zimie na narty czy deskę to kupuję sobie dodatkowe ubezpieczen...
poznaj ekonomie sprzedaz waznych produktow sprzedaz nowoczesnych uslug bezpieczni na wakacjach kleski zywiolowe zabezpieczenie sie na wypadki w przyszlosci m 2 wpisy bankowo reklama a sklepy internetowe sklep w sieci internetowej e dzialalnosc sprzedaz wysylkowa sprawne dzialanie w internecie m 3 wpisy bankowo m 2 prowadzenie internetowej dzialalnosci gospodarczej internet kupowanie przez internet super internet dzialanie w internecie m 4 wpisy bankowo m 3 nosnik internetowy sklepy w internecie i w naszych domach dobry sklep w internecie warunki zarobkowe w internecie mobilizacja w kierunku zarobku m 5 wpisy bankowo m 4 postepowanie w internecie codzienne zakupy nie przez internet sklepy internetowe pomagajmy sobie w internecie madre wydawanie pieniedzy m 6 wpisy bankowo m 5 biznes zycia trudnosci w biznesie uczciwosc w dzisiejszym biznesie sztuka pomnazanie kapitalu otwieranie wlasnego biznesu m 7 wpisy bankowo m 6 wlasna firma wlasny biznes nieuczciwi doradcy finansowi rodzaje modeli spolek z o o nowi klienci maja lepiej dowod osobisty zamiast rmua m 8 wpisy bankowo m 7 ochrona kredytow hipotecznych odszkodowania po krewnych wolne od podatku podatek od forex polisy w ramach kredytow mieszkaniowych polskie firmy na rynkach walutowych m 9 wpisy bankowo m 8 porownywarki ubezpieczeniowe dla firm rodzaje pozyczek dla przedsiebiorcow rejestrowanie spolki z o o przez internet zasady rozliczania firm z zus ryzyko gry na forex m 10 wpisy bankowo m 9 wierzyciele spolki z o o odpowiedzialnosc za spolke z o o zalozenie spolki z o o niewaznosc uchwaly sprawozdanie finansowe firmy m 11 wpisy bankowo m 10 zatrudnienie prezesa w firmie umowa spolki z o o zawieszenie dzialalnosci spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia w organizacji nabycie udzialow m 12 wpisy bankowo m 11 kto podpisuje umowy z czlonkami zarzadu zmniejszenie kapitalu zakladowego marketing odwolanie czekajac na dotacje m 13 wpisy bankowo m 12 ile dotacji nie dla dotacji kosciol a dotacje portfolio curriculum vitae m 14 wpisy bankowo m 13 profesjonalna definicja rekrutacja do pracy wyplata po co wykonujemy kto stosuje m 15 wpisy bankowo m 14 na czym polega wykonywanie zadan praca nieruchomosci mieszkaniowe nieruchomosci budynkowe m 16 wpisy bankowo m 15 nieruchomosci gruntowe skladnik odsetkowy skladnik kapitalowy weksel leasingobiorcy podatek leasingu m 17 wpisy bankowo m 16 podmiot przerabiajacy samochod samochod ciezarowy reklamy popularnosc leasingu zerwanie umowy m 18 wpisy bankowo m 17 ile splacimy wartosc dobra leasingowego splaty co zawiera kredyt przekazanie dobra leasingowego m 19 wpisy bankowo m 18 finalizacja umowy rozpatrywanie wnioskowanie etapy przydzielania leasingu pieniadze m 20 wpisy bankowo m 19 obciazenie budzetu pomoc w splacie finansowanie leasingu doposazenie stanowiska internetowy biznes wpisy bankowo m 20